โครงการ The Anti-Abuse Soundche

  • -
The-Anti-Abuse

โครงการ The Anti-Abuse Soundche

Category : News

ปัญหาเรื่องของความรุนแรงที่มีต่อเด็กและสตรีต้องยอมรับว่าในสังคมของเราทุกวันนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของความรุนแรงก็มีด้วยกันต่างๆ นานามากมายแต่ส่วนใหญ่พฤติกรรมรุนแรงเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากสังคมที่สามารถสื่อถึงกันได้ง่ายดายมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดาย หากเป็นสมัยก่อนภาพความรุนแรงจะผ่านการสกรีนในระดับหนึ่งก่อนออกมาสู่สายตาประชาชนแต่ทุกวันนี้เพียงแค่เราเปิดเข้าไปยังโลกอินเตอร์เน็ตเราก็จะเห็นภาพความรุนแรงมากมายส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่บางคนก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทว่าจริงๆ แล้วมันคือภัยร้ายที่สร้างเรื่องแย่ๆ ให้สังคมมานักต่อนักแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีโครงการ The Anti-Abuse Soundcheck เพื่อต้องการให้มองเห็นถึงความรุนแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ

The Anti-Abuse Soundcheck โครงการเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

จากอัตราเฉลี่ยที่เด็กและสตรีพบเจอกับความรุนแรงมีมากขึ้นทุกวันในระดับชั่วโมงละ 3 ราย ถือว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแม้แต่น้อย สาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากการที่หน่วยงานเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมมือกับบริษัท เดนท์สุพลัส ก็ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการพยายามหาช่องทางให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพและได้ผลรวดเร็วที่สุด จึงได้เกิดการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกๆ คนในสังคมผ่านการนำเสนอในโครงการ The Anti-Abuse Soundcheck เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงต่างๆ ที่มีต่อเด็กและสตรีที่สามารถพบเห็นได้รอบตัวทุกคน พร้อมกันนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือจากทุกๆ คนที่อยู่ในสังคมให้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเห็นตาแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จากแนวคิดหลักในโครงการดังกล่าว บริษัท เดนท์สุพลัส ได้จับมือกับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ ด้วยการนำเอาช่วง soundcheck หรือการเช็คเสียงรอบทิศทาง ก่อนทีจะมีการฉายภาพยนตร์แต่ละเรื่อง มาใช้เป็นการรณรงค์ด้วยการเปลี่ยนการเช็คเสียงรอบทิศทางให้กลายเป็น เสียงที่เกิดจากความรุนแรง เป็นการสื่อให้รู้โดยทั่วกันว่าจริงๆ แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้น แม้ว่าเราอาจยังมองไม่เห็นแต่ก็สามารถสังเกตได้จากเสียง

แนวคิดดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ผ่านเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ให้ผู้เข้าชมทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสพร้อมกันนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือให้ช่วยกันเช็คเสียงที่เกิดขึ้นมาจากความรุนแรงใกล้ตัวพร้อมบอกช่องทางการติดต่อถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีที่พบเจอให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที