มูลนิธิเพื่อนหญิงฯ อบรมหลักสูตร “ผู้หญิงกลิ้งโลก” ยุติความรุนแรง

  • -
Women-rolling-world-pic

มูลนิธิเพื่อนหญิงฯ อบรมหลักสูตร “ผู้หญิงกลิ้งโลก” ยุติความรุนแรง

Category : News

เรามักได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิง ส่งผลให้มีหลายๆ หน่วยงานเองที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะรณรงค์รวมถึงพยายามหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงต่างๆ ต่อผู้หญิงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเพื่อนหญิงฯ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พยายามสร้างแนวทางการป้องกันให้กับผู้หญิงรวมไปถึงหาแนวทางในการยุติความรุนแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง จึงได้มีการเกิดอบรมในหลักสูตร “ผู้หญิงกลิ้งโลก” เพื่อหวังว่าจะช่วยลดความรุนแรงได้ไม่มากก็น้อย

“ผู้หญิงกลิ้งโลก” หลักสูตรที่เปิดอบรมเพื่อยุติความรุนแรงจากมูลนิธิเพื่อนหญิงฯ

มูลนิธิเพื่อนหญิงฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป หรือ EU ได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” หลักสูตร 3 ผู้หญิง เรียนรู้ เข้าใจสิทธิความเป็นมนุษย์ของเด็ก สตรี และครอบครัว ในงานดังกล่าวนี้ได้มีแกนนำสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ได้รับผลกระทบมาเข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว หลักๆ แล้วการจัดงานลักษณะนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการเสริมสร้างพลังผู้หญิงให้กับแกนนำสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ วานีตา พลังหญิงสร้างสังคม เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยองค์กรสตรีในพื้นที่นั่นคือ เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังให้ผู้หญิงได้มีโอกาสการเรียนรู้พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ สร้างให้เกิดความสามารถเพื่อการเป็นผู้นำชุมชน จัดการปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการให้ความร่วมมือต่อการช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่มักต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความรุนแรงหลากหลายเรื่องราว พร้อมมีการประสานงานเพื่อทำการร่วมกับฝ่ายอื่นเน้นหนักไปที่หน่วยงานราชการกับองค์กรประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหตุเพราะผู้หญิงถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากต่อครอบครัวและสังคม ถือเป็นโครงการที่ต้องยอมรับว่าน่าสนใจและมีความน่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าทุกวันนี้ผู้หญิงหลายคนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายหรือการคุกคามทางจิตใจก็ตาม

เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของจิตสำนึกน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก หรือจริงๆ แล้วมันไม่ควรใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ เพราะการพูดจากันดีๆ ก็ทำให้เราทุกคนสามารถเข้าใจและรู้ว่าสิ่งไหนคือเรื่องดีเรื่องไม่ดี การใช้ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของการกระทำไม่ว่าใครทั้งสิ้น เพราะมนุษย์คือมนุษย์พูดภาษากันรู้เรื่องไม่ใช่สัตว์ที่จ้องคอยทำร้ายกันเพื่อเอาชนะหรืออื่นๆ ดังนั้นการทำความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างสิ่งดีๆ ให้กัน