มูลนิธิรามาธิบดี วันนึงเขาทำอะไรบ้าง

  • 1
Ramathibodi-Foundation

มูลนิธิรามาธิบดี วันนึงเขาทำอะไรบ้าง

Category : News

เรื่องการรักษาพยาบาลถือเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคน แต่ก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องเงินซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่ดีที่สุดคงต้องแลกมาด้วยมูลค่าที่แพงใช่เล่น กระนั้นอย่าลืมว่าการรักษาพยาบาลมันคือเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงมีการก่อเกิดมูลนิธิรามาธิบดีขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าแม้คนไม่มีรายได้สูงนักจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด รวมถึงยังให้ความช่วยเหลือสำหรับคนมีเงินให้ใช้เงินอย่างเหมาะสมกับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ด้วย

Ramathibodi-image

รู้จักกับมูลนิธิรามาธิบดี

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ท่านเป็นคณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งว่าต้องการเห็นการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกันนี้ยังคาดหวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้บริการด้านการรักษาความเจ็บป่วยกับประชาชนทุกกลุ่มชั้นแบบทั่วถึง ด้วยงบประมาณและรายได้ต่างๆ ที่มาจากภาครัฐไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีรวมถึงไม่เพียงพอกับการนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการภายในคณะแพทย์ฯ นอกเหนือจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วการได้รับเงินของภาครัฐยังมีขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ ยุ่งยาก ซับซ้อน ก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันท่วงทีในการนำงบประมาณมาใช้ เมื่อมีผู้ประสงค์ต้องการช่วยเหลือเพื่อบริจาคเงินสำหรับโครงการต่างๆ เยอะมาก จึงเกิดเป็นมูลนิธิรามาธิบดีขึ้น

ท่านมองว่าการมีมูลนิธิรามาธิบดีจะทำให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายซึ่งต้องการบริจาคทุนทรัพย์เอาไว้สำหรับจัดสรรอันก่อให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยทุกๆ คนที่ขาดแคลนเงินทองให้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาอันเท่าเทียม เหมาะสมผ่านระบบการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิแห่งนี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512 ในฐานะการเป็นองค์กรการกุศลด้านสถานพยาบาลและสถานศึกษา พร้อมกันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้รับการรักษาที่ดี และถูกต้องที่สุด แม้ว่าไม่ได้มีเงินมีทองใช้ก็ตาม ทุนทรัพย์ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานี้เชื่อว่าจะทำให้การแพทย์ในเมืองไทยพัฒนาไปได้ไกลอีกขั้นอย่างแน่นอน

ปัจจุบันมูลนิธิรามาธิบดีมีโครงการต่างๆ มากมายที่รอให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ เข้าใจดีว่าคนเราไม่ได้มีฐานะทางการเงินดีเหมือนกันหมด ใครมีโอกาสช่วยเหลือคนไทยด้วยกันมูลนิธิแห่งนี้ก็พร้อมเป็นตัวแทนให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นคือทำให้คนไทยได้รับการรักษา วงการแพทย์ไทยได้มีโอกาสพัฒนารูปแบบการรักษาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเหลือที่ได้ประโยชน์อย่างมากกับคนไทยทุกๆ คนไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้น


1 Comment

admin

November 4, 2019 at 2:49 am

มูลนิธิรามาธิบดีช่วยเหลือประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ประชาชนที่ยากไร้ไม่มีเงินรักษา ให้ทำการรักษาฟรี เพื่อให้หายจากอาการป่วย เจ็บ ไข้ ช่วยกันบริจาคกันเยอะๆ นะครับ ยังมีคนป่วยอีกมากที่รอการรักษา Ligaz ยังไงก็ขอให้ผู้ป่วยสู้ไปด้วยกันนะครับ อย่าเพิ่งท้อ