มูลนิธิชัยพัฒนา คืออะไรในความคิดคุณ

  • -
Chaipattana-Foundation

มูลนิธิชัยพัฒนา คืออะไรในความคิดคุณ

Category : News

หากพูดถึงคำว่ามูลนิธิแล้ว มูลนิธิชัยพัฒนา น่าจะเป็นชื่อแรกที่คนไทยนึกถึง เนื่องจากมูลนิธิเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ที่จะช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลักดันให้ประชาชนกลายเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติก่อตั้ง

สำหรับมูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดยประกาศการจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าวในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 105 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 มูลนิธินี้จะมีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตรดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ และ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการมูลนิธิ มูลนิธิชัยพัฒนามีสำนักงานกลางอยู่ที่สวนหลงพระราม 8 เขตบางพลัด

แนวคิดของการจัดตั้งมูลนิธิ

มูลนิธิชัยพัฒนานั้น เกิดขึ้นด้วยแนวคิดการบริหารที่ต้องการให้มูลนิธินี้สามารถเข้าช่วยเหลือสนับสนุนโครงการในพระราชดำริส่วนอื่นที่ต้องการความคล่องตัวมากกว่า บางครั้งการดำเนินงานตามพระราชดำริ อาจจะมีข้อติดขัดจากทางราชการบางส่วนที่แม้ว่าภาครัฐจะสามารถจัดการได้แต่อาจจะช้าเกินไป จึงต้องมีมูลนิธิเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น อย่างเช่นการขอซื้อที่ดินจากชาวบ้าน หากใช้กลไกของรัฐอาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าเป็นกองทุนของมูลนิธิชาวบ้านจะได้ประโยชน์รวดเร็วมากกว่า

Chaipattana-Foundation-photo

โครงการที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิ

การทำมูลนิธิชัยพัฒนานั้น นอกจากจะทำเพื่อความคล่องตัวแล้ว ยังทำให้การพัฒนาโครงการตามแนวทางพระราชดำรินั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ตัวอย่างโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้นำไปเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่ของตัวเองในละแวกใกล้เคียงต่อไป ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล จังหวัดแพร่ เป็นต้น โครงการต่อมาจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่ถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของการทำเกษตรกรรมไทย อย่างโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และน้ำมันพืช จังหวัดเชียงราย โครงการแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการในรูปแบบที่สามจะเป็นการพัฒนา วิจัยพืช สัตว์ เกี่ยวกับการเกษตรกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำไปต่อยอดเลี้ยงต่อพัฒนาฟาร์มของตัวเอง เช่น โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์, โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานบ้านหนองชะลาบ จังหวัดตาก, โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นต้น

โครงการทั่วไทย

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ทำการจัดสร้างตัวอย่างโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการจากมูลนิธิชัยพัฒนานั้นได้กระจายตัวไปทั่วประเทศเลย เพื่อให้เกิดตัวอย่างที่หลากหลาย และใกล้เคียงกับของจริง วิถีชีวิตจริงๆ ของเกษตรกรได้มากที่สุด ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตะวันออกสู่ตะวันตก ต่างมีธงของมูลนิธิชัยพัฒนาไปปักเอาไว้เป็นแนวทางในการทำเกษตรตามพื้นที่ของตัวเองทั้งนั้น

ร้านภัทรพัฒน์

อีกหนึ่งหน่วยงานย่อยของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ดีมากเลยนั่นก็คือ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านนี้ก็คือจุดทางออกของสินค้าทางการเกษตรมากมาย จะถูกนำไปแปรรูปให้มีความหลากหลาย พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักสากลทุกอย่าง แล้วนำไปจำหน่ายผ่านร้านภัทรพัฒน์แต่ละสาขาทั่วไปประเทศ สินค้าบางอย่างบอกเลยว่าหากเอาชื่อออกจะนึกว่าเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งการสนับสนุนร้านภัทรพัฒน์ย่อมหมายถึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรอีกด้วยทางหนึ่ง รวมถึงสมทบทุนเพื่อนำไปเป็นกองทุนในการดำเนินการสร้างโครงการใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองสินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ ลองเข้าไปหาซื้อกันได้ทั้งที่ร้านที่เปิดจำหน่าย หรือ จะซื้อออนไลน์ก็ได้เหมือนกัน