ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิสิทธิและเสรีภาพ

ส่งเสริมการมีเสรีภาพให้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่น่าสนใจ

Process

เว็บไซต์เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเปิดเผยการเคลื่อนไหวสันติภาพสิทธิมนุษยชนทางสังคมผู้เสียสละในการให้บริการของเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

ทางเข้า sbobet

Contact

Link_Logo

Partner

Main Sponsor

มูลนิธิเพื่อนหญิง

“มูลนิธิเพื่อนหญิง” มีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยทั้งประเทศ คอยออกหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่สตรี ตามจุดประสงค์หลักที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อ

มูลนิธิทานตะวัน สาย 4

“มูลนิธิทานตะวัน” เป็นโครการที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาว์ชนจากปัญหาคามเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 37 ปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2522) ด้วยการบริหารงานของ “ส.นพ.ประเวศ วะสี” ประธานกรรมการ

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม แรกเริ่ม คือ โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมร่วมกันขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งผสมผสานระหว่าง สิ่งแวดล้อม, ด้านพลังงาน, ด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านการพัฒนาจากหลากหลายองค์กร