Freedom Law

มีการก่อการร้ายขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐอิสลามซึ่งมีอาณาเขตใหญ่ในซีเรีย และอิรัก สิ่งนี้นำไปสู่วิกฤตผู้ลี้ภัย ผู้คนนับล้านที่ต้องการหลบภัยในประเทศในยุโรป รวมทั้งเยอรมนีสถานที่จัดสัมมนา อนาคตของยูโรปโซนกำลังตกอยู่ในอันตราย สหภาพยุโรปกำลังต่อสู้กับวิกฤติ ในฐานะที่เป็นแรงผลักดันเห็นได้ชัดมีการเพิ่มขึ้นของกองกำลังฝ่ายขวาในยุโรป เช่นโปแลนด์และฮังการีและที่อื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังคุกคามความอยู่รอดของพลเมืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น กลุ่มนักกฎหมาย นักการเมืองแ ละนักเคลื่อนไหวจาก 23 ประเทศได้ลงนามใน เพื่อเข้าร่วมสัมมนา IAF เรื่องกฎมณเฑียรบาล และสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ แนวทางเสรีนิยม เหมือนกับการมองโลกในแง่มุมของความเป็นอิสระ ชี้แจงความเข้าใจของแนวคิดที่ควรจะเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ เป็นสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้อภิปรายเป็นกลุ่ม คือการชี้แจงแนวคิดของการเรียนรู้แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยกฎหมายที่มีความบางที่สุด ให้มีความหนาที่สุด กฎหมายแทบไม่มีการป้องกันเรื่องของการทำสงคราม กฎประชาธิปไตยเป็นจุดที่รัฐเองถือว่ามีบทบาทผู้ปกครอง ผู้ควบคุม วิธีการแบบเสรีนิยมคือการชอบกฏหมายเสรีนิยมที่รัฐไม่มีการล่วงล้ำหรือไม่ยุ่งเกินไป พลเมืองได้รับอนุญาตให้หายใจ และเติบโต รัฐเป็นเพียงการสร้างพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ และคอยมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นของกฎหมาย และสถานการณ์ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศของเรา

การอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิมนุษยชนสามชั่วอายุคน เป็นสิ่งที่เราเทความคิดของเราทั้งหมดลงบนพื้น และด้วยความช่วยเหลือของการจัดทำที่มีประสิทธิภาพ โดยการอภิปรายของเราได้รับการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย และสิทธิ สถานการณ์ทั่วไปของโลกสิทธิ เสรีนิยม