มูลนิธิเพื่อสันติภาพสำหรับเด็กในประเทศไทย

  • -

มูลนิธิเพื่อสันติภาพสำหรับเด็กในประเทศไทย

Category : News

มูลนิธิเป็นองค์กรอีกแบบหนึ่งในบ้านเราที่มีเยอะมาก คอยช่วยเหลือสังคมในแบบที่ตัวเองต้องการหรือหัวข้อขององค์กรนั้นได้ตั้งเอาไว้ เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่ออีกหลายองค์กรในบ้านเรา เราเลยขอหยิบยกมูลนิธิเพื่อสันติภาพเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มาแนะนำให้รู้จักกัน มาดูกันว่ามีองค์กรอะไรบ้างที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน

 

มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิแห่งแรกที่เราจะพาไปรู้จัก ชื่อว่า มูลนิธิดวงประทีป มีจุดกำเนิดจากกรุงเทพในย่านสลัมคลองเตยนี่แหละ มูลนิธินี้จัดทำขึ้นเพื่อเด็กที่ยากจนและขาดแคลนโอกาส ผู้ก่อตั้งคือ ครูประทีป และ ครูมิ่งพร ที่นำเด็กที่พ่อแม่ต้องปล่อยทิ้งไว้ในบ้านเนื่องจากต้องไปโรงเรียนมาเรียนหนังสือที่ใต้ถุนบ้านของตัวเอง ภายใต้โครงการโรงเรียนวันละบาท จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่นอกจากคลองเตยแล้ว ยังมีที่กาญจนบุรีและจังหวัดชุมพร

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิแห่งที่สองเป็นมูลนิธิที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มีความพิการด้านต่างๆตั้งแต่การบำบัดรักษา การตรวจสุขภาพ และ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับเด็กพิการ มูลนิธินี้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2497 ถือว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียว ปัจจุบันศูนย์นี้กลายเป็นแหล่งช่วยเหลือเด็กพิการหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบอยู่ประจำ และแบบไปกลับ นอกจากนั้นแล้วยังมีการสอนวิชาพื้นฐาน การช่วยเหลือตัวเอง และการประกอบอาชีพเบื้องต้นอีกด้วย

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เชียงใหม่

ขึ้นเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่นั่นมีมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กอยู่ที่หนึ่งชื่อว่า มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เชียงใหม่ ที่นี่จะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยครูเอก (นายอนุชน หลวงทรง) มูลนิธินี้มีกิจกรรมจัดทุนการศึกษาให้กับเด็ก ทุนการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาหรือทุนเพื่อพัฒนาหรือฝึกทักษะอาชีพ เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิจากภาคเหนือที่น่าสนใจเลยทีเดียว

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า

จากภาคเหนือ เราไปล่องใต้กันบ้าง ที่นั่นก็มีมูลนิธิเพื่อสันติภาพสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่เหมือนกัน มูลนิธิดังกล่าวเริ่มก่อตั้งปี 2551 เป้าประสงค์ของมูลนิธิคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา,ปัตตานี, นราธิวาส) กิจกรรมของพวกเค้าได้แก่ การช่วยเหลือเด็กกำพร้า ,การเผยแพร่ ความรู้ทางศาสนา, การให้ความรู้ การอบรมเรื่องของการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ เป็นต้น มูลนิธิเหล่านี้หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปบริจาคช่วยเหลือตามกำลังของตัวเองจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของพวกเค้าได้เลย นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิอีกหลายแห่งรอเราอยู่ อย่างเช่น มูลนิธิชนเผ่าลุ่มแม่น้ำโขงที่คอยช่วยเหลือเด็กตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงหรือจะเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ที่คอยช่วยเหลือเด็ก อุปการะเด็กแรกเกิดที่ขาดแคลน โดนทอดทิ้ง เป็นต้น