มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คือมูลนิธิแบบไหน

  • -
Baan-Nokkamin-Foundation

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คือมูลนิธิแบบไหน

Category : News

การดำเนินการในรูปแบบมูลนิธิเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่ทำกันแบบเป็นรูปธรรม มูลนิธิมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมในเป้าหมายของตัวเองที่แตกต่างกันไป บางมูลนิธิเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นต้น แต่หลายมูลนิธิก็ไม่ได้รับความสนใจรวมถึงแรงสนับสนุนเท่าที่ควร เราจะมาแนะนำมูลนิธิอีกแห่งหนึ่งที่ทำเพื่อเด็กยากไร้ เด็กจรจัดได้ดีทีเดียว ชื่อว่า มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นคืออะไร

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีจุดประสงค์ช่วยเหลือเรื่องของเด็กโดยตรงแต่เด็กในที่นี้หมายถึงเด็กที่มีปัญหาภายในครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่มีปัญหาทางด้านความรุนแรง เป็นต้น สองให้การศึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตรงนี้จะร่วมมือผ่านโรงเรียนของรัฐบาลเพื่อคัดกรองเด็กที่ต้องการให้ช่วยเหลืออีกชั้นหนึ่ง สามอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังมีการฝึกสอนอาชีพแก่เด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานติดตัวและเพิ่มทักษะให้กับตัวเองด้วย นอกจากเด็กปกติ เป้าหมายของมูลนิธิแห่งนี้ก็คือการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่รอน เด็กกำพร้า เด็กขาดความอบอุ่นด้วย พวกเค้ามีแนวคิดว่าเด็กเหล่านี้ต้องการความอบอุ่นที่เหมือนกับครอบครัวที่คอยปลอบประโลม ให้กำลังใจเพื่อลุกขึ้นมาสู้ต่อไป ไม่เข้าสู่ด้านมืดของสังคม

Baan-Nokkamin-photo

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีประวัติความเป็นมายาวนานพอดูทีเดียว เดิมทีเป็นโครงการหนึ่งของกลุ่มมิชชันนารี ชื่อกลุ่มว่าคณะโอเวอร์ซี มิชชันนารี (ตัวย่อคือ OMF) คณะดังกล่าวได้เห็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเด็กเร่ร่อน พเนจร เด็กก้าวร้าว และอีกมากมายจนส่งผลให้เด็กต้องเดินทางเข้าสู่โลกด้านมืดไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด ความรุนแรง โสเภณี แรงงานทาส เพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้มูลนิธิดังกล่าวจึงก่อตั้งขึ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้ ชี้แนวทางสว่างให้กับเด็กเหล่านั้นไม่ให้หันไปสู่ด้านมืดอันจะเป็นภัยต่อสังคมได้ในอนาคต ปัจจุบันมีนายสุรชัย สุขเขียวอ่อน เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิดังกล่าว

รูปแบบการทำงานของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

การทำงานของมูลนิธินี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมูลนิธิที่มีการทำงานเป็นระบบอย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับวางนโยบายลงมาที่จะมีสำนักงานของมูลนิธิเป็นหลักแหล่งที่กรุงเทพฯ (สาขาใหญ่) และกระจายสาขาออกไปตามภาคตั้งแต่ภาคใต้ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบนมารับนโยบายไปสู่การทำงานในพื้นที่อีกทอดหนึ่ง น่าเสียดายยังไม่กระจายไปสู่ภาคอื่นอย่างภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก เท่าไรนัก

อีกด้านหนึ่งมูลนิธินี้จะมีทีมงานระดับภาคสนามเข้ามาทำงานด้วย โดยหน้าที่ของทีมภาคสนามก็คือ การเดินหาสืบเสาะแสวงหาเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่มีปัญหาภายในครอบครัว เมื่อพบแล้วจะหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ หากสามารถแก้ไขได้ในการเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก็จบ กรณียากจนอาจจะหาทุนการศึกษามาเพิ่ม แต่หากเด็กมีปัญหาเกินกว่านั้นไม่สามารถจะอยู่ในบ้าน ในครอบครัว หรือ สภาพแวดล้อมนั้นได้ ก็จะนำตัวเด็กมาอยู่บ้านพักของมูลนิธิซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ชายหญิง คอยดูแลเสร็จสรรพ เลี้ยงเหมือนลูกจริงๆ ทั้งการกินการอยู่ เสื้อผ้าอาหาร การเรียนหนังสือ อบรมให้คำปรึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง

ไม่เพียงเท่านั้น ทุกวันอาทิตย์จะมีการนำเด็กกลุ่มดังกล่าวไปเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสนา แล้วทุกวันศุกร์แรกของเดือน จะมีการประชุมที่กรุงเทพ เพื่อให้เด็กๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะเพื่อนฝูงที่อาศัยอยู่ในบ้านมูลนิธินกขมิ้นจากที่อื่น ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายเจอเพื่อนใหม่

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่จัดทำมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เราสามารถเข้าไปสนับสนุนโครงการมูลนิธิดีๆแบบนี้ให้อยู่ต่อไปได้ด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วตามแต่จะสะดวก