มูลนิธิทานตะวัน สาย 4

  • -
Sunflower-Foundation

มูลนิธิทานตะวัน สาย 4

Category : News

“มูลนิธิทานตะวัน” เป็นโครการที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาว์ชนจากปัญหาคามเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 37 ปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2522) ด้วยการบริหารงานของ “ส.นพ.ประเวศ วะสี” ประธานกรรมการ มูลนิธิเด็กคนปัจจุบัน ด้วยน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่ได้ช่วยให้มูลนิธิทานตะวันสามารถทำงานได้อย่างมีเต็มประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้ สามารถทำโครงการเพื่อประโยชน์แก่เด็กมากมายเช่น “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ และที่สำคัญคือการจัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก” เพื่อช่วยเหลือสิทธิของเด็กและเยาว์ชน เป้าหมายใหญ่ของมูลนิธิคือการได้ทำงานในระดับภูมิภาคที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ทุกอย่างเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ตลอดเวลา 37 ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิทานตะวันได้สร้างโครงการนับไม่ถ้วนเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์มากมาย เช่น “ห้องเทควันโด” เป็นห้องที่เด็กสามารถออกกำลังกายด้วยการฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตนเอง ช่วยเสริมสร้างสมาธิและวินัยให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี “ห้องงานไม้” เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับงานช่าง ได้จับไม้ ตอกตะปู เลื่อยไม้ด้วยตนเอง เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กชอบสร้างสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะเด็กที่อยากทำของเล่นเองก็ตั้งใจทำอย่างมากโดยระหว่างทำกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ

“ชุมชนวิทยาศาสตร์” เป็นอีกหนึ่งโครงเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ดูแลโดยนักวิทยาศาสตร์อาสาสมัครที่เสียสละเวลาตนเองเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสนุกกับการเรียนผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นโครงานบ้านกระดาษ การนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ รู้จักกับการทำเกษตร “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” เริ่มปลูกฝังให้เด็กช่วยกันรักษาความสะอาด โดยจะมีการคัดแยกขยะออกตามประเภททำให้โรงเรียนดูสะอาดน่าอยู่

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก

ทางมูลนิธิเปิดให้ประชาชนสามารถบริจาคสิ่งของเข้ามาได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเด็กเป็นหลักจึงไม่ขอรับบริจาค ขนมเคี้ยว, ลูกอม หรือ น้ำอัดลม สิ่งของที่แนะนำคือ นมกล่อง, นมผง, น้ำผลไม้ 100%, ข้าวหอมมะลิ รวมถึงเครื่องปรุงอาหารทุกชนิด สำหรับของเล่นเสริมสร้างทักษะสามารถนำมาบริจาตได้ทันที โดยทางมูลนิธิมีข้อกำหนดว่าถ้าของเหลือใช้จะนำไปมอบให้กับองค์กรอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้แทน

เปิดให้บริจาคตั้งแต่เวลา 9 โมงจนถึง 5 โมงเย็น เข้ามาได้ทุกวันไม่มีวันหยุด สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะมาส่งด้วยตนเอง สามารถส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ได้ที่ มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-814 1481